De goedkoopste van België!
Geperste Aluminium Nummerplaat
Menu
Wettelijke vermeldingen

Informatie over de website

Uitgever:

Deze site wordt uitgegeven door de firma:

Croix Blanche S.A.
Chausée d'Arlon 59
B - 6600 Bastogne
Telefoon: +32 61 21 34 01.

Hosting:

Deze site wordt gehost door de firma IONOS

Verantwoordelijke uitgever: Xaver WEBER

Gebruiksvoorwaarden

www.autoplaat.be is een e-commerce site toegankelijk voor internetgebruikers volgens de hierna volgende voorwaarden. Door deze site te bezoeken aanvaardt u de regels die op deze pagina zijn vermeld. Deze regels zijn ook van toepassing op de subdomeinen van www.autoplaat.be

Bescherming van de persoonsgegevens

In toepassing van de wet inzake informatica, bestanden en vrijheden, beschikt elke gebruiker over het recht om bezwaar te maken en over het recht van inzage in en rectificatie van de persoonsgegevens die hem aangaan. Hij kan eisen dat onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige, verouderde gegevens die hem aangaan, of gegevens waarvan de verzameling, het gebruik, de mededeling of de bewaring verboden is, worden gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt of bijgewerkt. Elke gebruiker kan dit recht op ieder ogenblik uitoefenen door een mail te sturen via het formulier op het adres: http://www.autoplaat.be/contact

In geen enkel geval zal persoonlijke informatie over de gebruiker van deze site worden uitgewisseld, overgemaakt of verkocht aan derden.

Aanwezigheid van cookies

Een cookie laat toe om de gebruiker te identificeren. Deze laatste erkent hiervan op de hoogte te zijn.

Deze site kan in uw browser verschillende cookies achterlaten om uw identificatie- en verbindingsgegevens te kennen.

U hebt evenwel de mogelijkheid om de registratie van cookies resoluut te weigeren of uw browser zo te configureren dat u vóór de aanvaarding van de cookies wordt gewaarschuwd.

Verklaring betreffende de auteursrechten

Het kopiëren van pagina’s van deze site op gelijk welke drager(met inbegrip van de harde schijf) is uitsluitend toegestaan voor privédoeleinden.
Deze site mag niet, zelfs niet gedeeltelijk, worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het redactiesite van de site www.plaqueauto6euro.be. Bij foto’s en videocontent, waarvan wij de enige auteur zijn, moet het adres van de site steeds zichtbaar worden vermeld.

Contact

U kunt op ieder ogenblik contact opnemen met het redactieteam van de site via het formulier op dit adres: http://www.autoplaat.be/contact

Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Ik wens uitnodigingen, nieuws en aanbiedingen van CroixBlanche te ontvangen
klantenservice

E-Mail: croixblanche@gmx.net

 


Gegevensbescherming

Contact

Croix Blanche S.A.
 

Copyright © 2024 AutoPlaat
|  Login